Lappi

Harvaan asutussa Lapissa alueiden ja kohteiden saavutettavuus on keskeinen tekijä matkailuliiketoiminnan ja alueen kehittämiselle. Hankkeessa Lapin alueen toimijoiden tavoitteena kehittää aluetta ja kohteita, joissa matkaketjut toimivat ja joiden palveluista ja elämyksistä on saatavissa paikkaperustaista tietoa digitaalisesti. Lapin pilottialueen kokeilut sijoittuvat Tunturi-Lappiin, Rovaniemelle ja Kuusamoon. Kokeiluissa edistetään ja kehitetään alueella jo toimivan liikenteen näkyväksi tekemistä, liikkumisenkapasiteetin ja kaluston resurssiviisasta hallintaa, matkailun ja liikkumisen palveluiden yhdistämistä yhtenäiseksi matkailukokemukseksi sekä karttapohjaisen paikkatiedon hallinnan välineitä kehittäminen ja parantaminen.