Markkinapaikka venekyydeille

Bout Oy Ab tarjoaa markkinapaikan venekyydeille ja merellisille elämyksille. Asiakkaat voivat helposti etsiä, varata ja maksaa venekyytejä sekä elämyksiä yhdellä sovelluksella. Lisäksi palvelu toimii verkkoselaimella.

Turun seudulla ensimmäiset kokeilut aloitettiin elokuun 2022 alussa Kemiönsaaren alueella paikallisen palveluntarjoajan venetaksipalveluilla. Asiakkaat voivat tilata venekyytejä ennalta määriteltyjen nouto- ja jättöpisteiden välillä.

Yleisesti vesiliikenteen liikkumispalveluiden haasteena Turun saaristoalueella on palveluiden huono näkyvyys ja löydettävyys, erityisesti kansainvälisten matkustajien näkökulmasta. Palveluiden käyttäjät ovat pääsääntöisesti olleetkin kotimaisia matkailijoita ja mökkiläisiä. Ulkomaiset matkailijat nähdään kuitenkin erittäin potentiaalisena palveluiden käyttäjäryhmänä.

Yksittäisillä pienyrittäjillä on usein vähäiset resurssit panostaa palveluiden näkyvyyteen. Boutin ratkaisu tarjoaa lisämyyntikanavan palveluntarjoajille sekä edistää venekyytien ja matkailukohteiden saavutettavuutta ja näkyvyyttä. Keskitetty alusta onkin saanut positiivisen vastaanoton Saaristomeren venetaksiyrittäjien keskuudessa.

Palvelua jatketaan mahdollisimman pitkälle syksyyn tämän vuoden osalta, ja se pyritään aloittamaan ensi vuonna jo heti keväällä. Toimintaa kehitetään tämän vuoden havaintojen sekä tutkimustyön pohjalta. Tavoitteena on laajentaa toimintaa maantieteelliseltä kattavuudelta Saaristomerellä ja kasvattamalla palveluntarjoajien määrää. Lisäksi pyritään rakentamaan muita kulkumuotoja sisältäviä matkaketjuja sekä yhdistämään majoituspalveluita venekyyteihin.