Ekosysteemikehittäminen

FIT ME! -hankekokonaisuus tähtää alue-, toimiala- ja hallintorajat ylittävän matkailuliikkumisen ekosysteemin kokoamiseen.

Rakennettava matkailuliikkumisen ekosysteemi vahvistaa suomalaisten yritysten olemassa olevaa liiketoimintaa ja tuottaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia matkailun ja liikkumisen toimialoille. Ekosysteemissä korostuu poikkialainen ja -hallinnollinen sidosryhmäyhteistyö viranomaisten kanssa, matkailualueiden monialainen osallistaminen sekä kansallinen ja pohjoismainen yhteistyö liikenteen, liikkumispalveluiden ja matkailun aloilla. Ekosysteemi mahdollistaa kestävään ja vastuulliseen matkailuliikkumiseen kytkeytyvän valtavan markkinapotentiaalin hyödyntämisen kokonaisuutena.

Matkailuliikkumisen ekosysteemiä rakennetaan hanketyöskentelyn kautta ja ekosysteemin toimintamallit suunnitellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankekokonaisuuteen haetaan jatkuvasti yhteistyökumppaneita ja tulemme esittelemään liittymismahdollisuuksia tällä sivulla. Toistaiseksi ota yhteyttä hankekokonaisuuden vetäjiin yhteydenottolomakkeen kautta, mikäli haluat olla osa matkailuliikkumisen ekosysteemin syntytarinaa!

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit

Matkailuliikkumisen ekosysteemiä rakennetaan hanketyöskentelyn kautta ja ekosysteemin toimintamallit suunnitellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankekokonaisuuteen haetaan jatkuvasti yhteistyökumppaneita ja tulemme esittelemään liittymismahdollisuuksia tällä sivulla. Toistaiseksi ota yhteyttä hankekokonaisuuden vetäjiin yhteydenottolomakkeen kautta, mikäli haluat olla osa matkailuliikkumisen ekosysteemin syntytarinaa!

Ota yhteyttä

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.

Lorem ipsum dolor sit

This field is for validation purposes and should be left unchanged.