Lorem ipsum dolor sit amet

Pilotit ja kokeilut

Hankkeessa kehitetään uusia matkailija- ja matkailualuelähtöisiä matkailuliikkumisen palveluita, joita kokeillaan Lapissa ja Turun saaristoalueella.

Lorem ipsum dolor sit amet

Pilottialueet

Lappi

Harvaan asutussa Lapissa alueiden ja kohteiden saavutettavuus on keskeinen tekijä matkailuliiketoiminnan ja alueen kehittämiselle. Hankkeessa Lapin alueen toimijoiden tavoitteena kehittää aluetta ja kohteita, joissa matkaketjut toimivat ja joiden palveluista ja elämyksistä on saatavissa paikkaperustaista tietoa digitaalisesti. Lapin pilottialueen kokeilut sijoittuvat Tunturi-Lappiin, Rovaniemelle ja Kuusamoon. Kokeiluissa

Lue lisää

Turun saaristoalue

Turun seudun ja saariston alueen tavoitteena on yhteisen saavutettavuuden edesauttaminen kuntarajojen yli. Saaristoalueen erityispiirteenä korostuu saariston saavutettavuus ja siten vesiliikenteen merkitys osana matkaketjuja. Alueen piloteilla ja kokeiluilla vahvistetaan alueen matkailu- ja liikkumispalveluita sekä tuodaan esiin saariston reitti- ja aikataulutietoja digitaalisessa muodossa. Kokeilut, tutkimus- ja kehitystyö

Lue lisää

Lorem ipsum dolor sit amet

Kokeilut

Markkinapaikka venekyydeille

Bout Oy Ab tarjoaa markkinapaikan venekyydeille ja merellisille elämyksille. Asiakkaat voivat helposti etsiä, varata ja maksaa venekyytejä sekä elämyksiä yhdellä sovelluksella. Lisäksi palvelu toimii verkkoselaimella. Turun seudulla ensimmäiset kokeilut aloitettiin elokuun 2022 alussa Kemiönsaaren alueella paikallisen palveluntarjoajan venetaksipalveluilla. Asiakkaat voivat tilata venekyytejä ennalta määriteltyjen nouto- ja

Lue lisää